ЗА ФИРМАТА

 

 

 


Фирмата има над 20 годишен опит в областта на Геодезията, Кадастъра и Проектирането.

             Притежава свидетелство за правоспособност да извършва дейности по кадастъра и имотния регистър, вписана е в регистъра на правоспособните лица по реда на ЗКИР под № 2005.

            Екипът на фирмата е съставен от инженери с правоспособност да извършват дейности свързани с инвестиционното проектиране. Притежаващи сертификати от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране, за дейности по част:

         -   Геодезия
         -   Транспортно строителство

 

Фирмата притежава сертификат : „Администратор на лични данни“

Екипът има удостоверение за оценка на земеделски земи.
 
Фирмата е изработила редица обекти, като част от тях са с национално и обществено значение:
 
- Заснемане на АМ "Люлин"
- Заснемане на АМ "Струма" Лот 1
- Заснемане на Околовръстен път гр.София "Южна дъга"
- Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на общ.Севлиево 
- Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на гр.Стара Загора
- Създаване на Кадастрална карта на гр.Ловеч
- Създаване на Кадастрална карта на гр.Велико Търново
- Заснемане на Рудници и Кариери в България, Сърбия и Румъния
- Заснемане на трасета за проектиране на Водопроводи и Пътища
- Изработване на множество ПУП (ПР и ПЗ) на физически и юридически лица
- Трасирасиране на съоръжения и елементи по програма ЗДГС
- Множество попълвания на кадастралната карта на физически и юридически лица

Сертификати